PQC

Wartościowanie stanowisk pracy

Wartościowanie stanowisk pracy polega na profesjonalnej wycenie pracy wykonywanej na poszczególnych stanowiskach w organizacji. Jej celem jest określenie złożoności i ważności pracy na poszczególnych stanowiskach wyrażonej wartością punktową.

Korzyści wprowadzenia systemu motywacyjnego w firmie


  • zwiększone zaangażowanie pracowników w wykonywane zadania

  • zwiększenie wydajności i efektywności pracy personelu

  • zmniejszenia liczby defektów i błędów w czynnościach zawodowych pracowników

  • zmniejszenia absencji

  • ograniczenia wahań produkcji i sprzedaży

  • optymalne wykorzystanie potencjału pracowników dla realizacji celów firmy

Systemy motywacyjne
Wartościowanie stanowisk pracy jest niezbędnym etapem procesu budowania systemu wynagradzania i stanowi punkt wyjścia do określenia spójnych płac zasadniczych oraz całego systemu wynagrodzeń.

Wartościowanie stanowisk – korzyści
• Uporządkowanie, lub sporządzenie opisów stanowisk pracy,
• Uporządkowanie hierarchii stanowisk

Na Państwa życzenie tworzymy profesjonalne siatki wynagrodzeń (siatki płac, siatki taryfowe). Siatka płac jest przyjętą w firmie strukturą wynagrodzeń finansowych opartą na założeniach polityki płac. Określa ona liczbę kategorii oraz ich punktowe odpowiedniki, wyznaczone na podstawie wyników wartościowania, które pozwalają odpowiednio zakwalifikować dane stanowisko organizacyjne do przewidzianych kategorii.

Odpowiednio skonstruowana siatka płac odgrywa w przedsiębiorstwie bardzo istotną rolę. Pracownicy znają swoje miejsce w systemie wynagrodzeń, wiedzą jakie szczeble mogą zając wraz z rozwojem i awansem w końcu rozumieją różnice w wynagrodzeniach. Wpływa to pozytywnie na poziom satysfakcji oraz motywację do pracy w firmie.

 

Etapy wartościowania stanowisk pracy

• Przygotowanie procesu wartościowania (analiza dokumentacji przedsiębiorstwa, aktualizacja opisów stanowisk, wyznaczenie stanowisk kluczowych),
• Wybór lub zaprojektowanie metody wartościowania stanowisk pracy:
• Opracowanie narzędzia (kwestionariusz wartościowania)
• Przeprowadzenie wartościowania stanowisk pracy
• Opracowanie tabeli i siatki płac zasadniczych (porównanie praktyk płacowych firmy z rynkiem, przyporządkowanie przedziałów płacowych do kategorii zaszeregowania, określenie stopnia przenikania się przedziałów),
• Klasyfikacja stanowisk do odpowiednich kategorii zaszeregowania
• Zaprojektowanie systemu wynagradzania oraz premiowania pracowników
• Przygotowanie raportu końcowego zawierającego symulację kosztów proponowanych zmian w stawkach płac

Motywowanie pracowników

Systemy Motywacyjne tworzone są by zwiększyć wśród pracowników zarówno wzajemną jak i indywidualną motywację do efektywnej pracy. Sukces każdego przedsiębiorstwa zależy od zaangażowania jego pracowników. Systemy motywacyjne tworzone przez nas mają na celu zwiększenie identyfikacji pracownika z firmą, podniesienie jego zadowolenia z pracy a przez to polepszenie wyników przedsiębiorstwa.

Projekt systemu motywacyjnego składa się
z następujących etapów realizacji:

1.Stworzenie kwestionariusza oceny mającego na celu zbadanie obecnego systemu motywacyjnego w firmie oraz poziomu satysfakcji pracowników
2.Przeprowadzenie badań
3.Analiza wyników: uzyskanie dokładnych informacji na temat poziomu motywacji i satysfakcji pracowników oraz obszarów wymagających rozwoju; diagnoza problemów i identyfikacja luk w systemie motywacji
4.Opracowanie i prezentacja raportu, zawierającego propozycje i projekt systemu motywacyjnego w oparciu o uzyskane wyniki
5.Połączenie systemu motywacyjnego z obecnym systemem wynagrodzeń
6.Wdrożenie systemu

 


W celu przedstawienia w pełni naszej usługi tworzenia Systemów Motywacyjnych oraz wszystkich płynących z niej korzyści prosimy o kontakt a nasi konsultanci chętnie udzielą odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress