KOMPLEKSOWA OCENA PRACOWNIKÓW

O środek Oceny i Rozwoju – Assessement/Development Center

PBC To obecnie najbardziej zaawansowana i efektywna metoda pozwalająca zbadać i oszacować kompetencje kandydatów do pracy oraz pracowników w organizacji oraz określić w jakim kierunku powinni się rozwijać.
Jest to wielowymiarowe narzędzie w którym obserwatorzy (asesorzy) oceniają każdego uczestnika pod względem kompetencji kluczowych dla danego stanowiska.
Czytaj więcej..


Ocena 360 °

PBC Ocena 360° jest coraz powszechniej stosowaną metodą oceny okresowej menedżerów i innych pracowników. Jest to ocena kompetencji, czyli zdolności, umiejętności ludzi do określonego działania, do realizacji postawionych zadań. Ocenie podlegają konkretne zachowania osoby ocenianej. Na przykład umiejętność planowania i organizowania, umiejętność tworzenia wizji firmy czy delegowania.
Czytaj więcej..


Wartościowanie stanowisk pracy

PBC Wartościowanie stanowisk pracy polega na profesjonalnej wycenie pracy wykonywanej na poszczególnych stanowiskach w organizacji. Jej celem jest określenie złożoności i ważności pracy na poszczególnych stanowiskach wyrażonej wartością punktową.
Wartościowanie stanowisk pracy jest niezbędnym etapem procesu budowania systemu wynagradzania.
Czytaj więcej..Systemy motywacyjne

PBC Systemy Motywacyjne tworzone są by zwiększyć wśród pracowników zarówno wzajemną jak i indywidualną motywację do efektywnej pracy.

Sukces każdego przedsiębiorstwa zależy od zaangażowania jego pracowników. Systemy motywacyjne tworzone przez nas mają na celu zwiększenie identyfikacji pracownika z firmą.
Czytaj więcej..

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress