Ocena 360°

Ocena 360° jest coraz częściej stosowaną metodą oceny okresowej menedżerów i innych pracowników. Jest to ocena kompetencji i zachowań ludzi w danej sytuacji. Ocenie podlegają konkretne zachowania osoby ocenianej. Na przykład umiejętność planowania i organizowania, umiejętność tworzenia wizji firmy czy delegowania.

Ocena 360 stopni jest przeprowadzana przez wiele osób. Oceniają ci, którzy wiedzą najwięcej na temat ocenianego, czyli jego współpracownicy, przełożeni, podwładni, także klienci czy dostawcy. Oceniany dokonuje też samooceny. Dzięki temu ocena jest dużo mniej homogeniczna i bardziej obiektywna niż tradycyjny system oceny przełożony-podwładny.
Dostarcza pełniejszych informacji o pracy, rzeczywistych umiejętnościach, zdolnościach i potrzebach menedżera.
Pomaga w szczegółowej identyfikacji silnych i słabych stron ocenianego. Zebrane informacje mogą i powinny posłużyć do ich dalszego rozwoju. Ocena 360° daje najwięcej szans na ulepszenie pracy ocenianego poprzez stworzenie i realizację planu działania wobec siebie i innych.

PRZEBIEG PROCESU OCENY 360 STOPNI

• Ustalenie celów projektu
• Wybór kompetencji
• Stworzenie kwestionariusza
• Wybór ocenianych i oceniających
• Szkolenie oceniających
• Ocena
• Opracowanie wyników
• Spotkania z ocenianymi i udzielanie informacji zwrotnej
• Rozwój pracowników
• Ponowna ocena

Dzięki pomocy zespołu naszych doświadczonych konsultantów będziecie Państwo w stanie przeprowadzić w pełni profesjonalną i obiektywną procedurę
oceny 360 stopni a grupa naszych specjalistów opracuje raporty w których zawarte będą wyniki badania wraz ze wskazaniami dotyczącymi rozwoju niezbędnych kompetencji. Wyniki zostaną zaprezentowane podczas indywidualnych sesji z osobami poddanymi ocenie a nasi psycholodzy przeprowadzą specjalne sesje coachingowe wskazując ścieżki dalszego rozwoju.W celu przedstawienia w pełni naszej usługi Oceny 360 stopni oraz wszystkich płynących z niej korzyści prosimy o kontakt a nasi konsultanci chętnie udzielą odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress