Systemy motywacyjne

Systemy motywacyjne Systemy motywacyjne Systemy Motywacyjne tworzone są by zwiększyć wśród pracowników zarówno wzajemną jak i indywidualną motywację do efektywnej pracy. Systemy motywacyjne tworzone przez nas mają na celu zwiększenie identyfikacji pracownika z firmą, podniesienie jego zadowolenia z pracy a przez to polepszenie wyników przedsiębiorstwa.Działanie systemu motywacyjnego można podzielić na 3 zasadnicze grupy:

• indywidualna motywacja pracownika - związana z zaspokojeniem indywidualnych aspiracji i potrzeb, na które firma nie ma większego wpływu (marzenia, hobby, rodzina).
• wzajemna motywacja pracowników - uwzględniająca pracę w grupach, zespołach, gdzie bez pomocy firmy tworzą się pozytywne relacje między pracownikami, oparte na wzajemnej pomocy i wsparciu, przyjaźni i koleżeństwie, odpowiedzialności, obowiązkowości itp.
• motywacja firmy - opierająca się na klasycznych zasadach wywierania wpływu na pracowników, poprzez management, kształtujący systemy nagradzania za osiągnięcia, uznanie, wsparcie zainteresowania pracą, poczucie odpowiedzialności, system awansów itp.

Projekt systemu motywacyjnego składa się z następujących etapów realizacji:

1.Stworzenie kwestionariusza oceny mającego na celu zbadanie obecnego systemu motywacyjnego w firmie oraz poziomu satysfakcji pracowników
2.Przeprowadzenie badań
3.Analiza wyników: uzyskanie dokładnych informacji na temat poziomu motywacji i satysfakcji pracowników oraz obszarów wymagających rozwoju; diagnoza problemów i identyfikacja luk w systemie motywacji
4.Opracowanie i prezentacja raportu, zawierającego propozycje i projekt systemu motywacyjnego w oparciu o uzyskane wyniki
5.Połączenie systemu motywacyjnego z obecnym systemem wynagrodzeń
6.Wdrożenie systemu


W celu przedstawienia w pełni naszej usługi tworzenia Systemów Motywacyjnych oraz wszystkich płynących z niej korzyści prosimy o kontakt a nasi konsultanci chętnie udzielą odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress