Systemy motywacyjne

Wartościowanie stanowisk pracy

Wartościowanie stanowisk pracy polega na profesjonalnej wycenie pracy wykonywanej na poszczególnych stanowiskach w organizacji. Jej celem jest określenie złożoności i ważności pracy na poszczególnych stanowiskach wyrażonej wartością punktową.

Wartościowanie stanowisk pracy jest niezbędnym etapem procesu budowania systemu wynagradzania i stanowi punkt wyjścia do określenia spójnych płac zasadniczych oraz całego systemu wynagrodzeń.

Wartościowanie stanowisk – korzyści

• Uporządkowanie, lub sporządzenie opisów stanowisk pracy,
• Uporządkowanie hierarchii stanowisk
• Lepsze zrozumienie przez pracowników umiejscowienia własnego stanowiska w hierarchii innych stanowisk
Systemy motywacyjne

Etapy wartościowania stanowisk pracy:

- przygotowanie procesu wartościowania (analiza dokumentacji przedsiębiorstwa, aktualizacja opisów stanowisk, wyznaczenie stanowisk kluczowych),
- Wybór lub zaprojektowanie metody wartościowania stanowisk pracy:
- Opracowanie narzędzia (kwestionariusz wartościowania)
- Przeprowadzenie wartościowania stanowisk pracy
- Opracowanie tabeli i siatki płac zasadniczych (porównanie praktyk płacowych firmy z rynkiem, przyporządkowanie przedziałów płacowych do kategorii zaszeregowania, określenie stopnia przenikania się przedziałów),
- Klasyfikacja stanowisk do odpowiednich kategorii zaszeregowania
- Zaprojektowanie systemu wynagradzania oraz premiowania pracowników
- Przygotowanie raportu końcowego zawierającego symulację kosztów proponowanych zmian w stawkach płac


W celu przedstawienia w pełni naszej usługi Wartościowania Stanowisk Pracy oraz wszystkich płynących z niej korzyści prosimy o kontakt a nasi konsultanci chętnie udzielą odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress