[sws_3_columns title=””][sws_toggle2 title=”Wsparcie selekcji kandydatów”]Profile, testy kompetencyjne i psychologiczne. Profil kompetencji jest zestawieniem wszystkich kompetencji wymaganych od poszczególnych pracowników w organizacji. Profile pozwalają porównywać wymagania kompetencyjne stawiane pracownikom z rzeczywistym poziomem ich spełniania. Testy tworzone są na Państwa zlecenie przez doświadczonych psychologów i ekspertów z danej dziedziny biznesu.
[sws_button class=”” size=”sws_btn_small” align=”sws_btn_align_right” href=”#” target=”_self” label=”Czytaj więcej..” template=”sws_btn_orange” textcolor=”ffffff” glow=”sws_btn_glow_silver”] [/sws_button] [/sws_toggle2] [/sws_3_columns]

[sws_3_columns title=””][sws_toggle2 title=”Kompleksowa ocena kandydatów”]Kompleksowa ocena predyspozycji kandydatów. Assessment/Development Center (AC/DC) to obecnie jedna z najbardziej zaawansowanych i efektywnych metod pozwalajacych zbadać i oszacować potencjał kompetencyjny kandydatów do pracy,pracowników w organizacji oraz określić kierunki ich rozwoju. Jest to narzędzie wielowymiarowe. Obserwatzorzy (asesorzy) oceniają każdego uczestnika pod względem kompetencji kluczowych dla danego stanowiska.[/sws_toggle2] [/sws_3_columns]

[sws_3_columns_last title=””][sws_toggle2 title=”  Systemy motywacyjne”]Wartościowanie stanowisk pracy. Systemy Motywacyjne tworzone są by zwiększyć wśród pracowników zarówno wzajemną jak i indywidualną motywację do efektywnej pracy. Sukces każdego przedsiębiorstwa zależy od zaangazowania jego pracowników. Systemy motywacyjne tworzone przez nas mają na celu zwiększenie identyfikacji pracownika z firmą, podniesienie jego zadowolenia z pracy a przez to polepszenie wyników przedsiębiorstwa.[/sws_toggle2] [/sws_3_columns_last]

[sws_frames imageurl=”https://humanaccess.eu/wp-content/uploads/2011/09/banner.jpg” borderradius=”3″ imagealign=”sws_center” imagesize=”920″ imagemaxheight=””] [/sws_frames]