Analiza i opis stanowisk pracy

Analiza pracy prowadzi do opisu pracy jednego z najważniejszych dokumentów, jakimi posługuje się dział HR w codziennej pracy oraz w działaniach strategicznych.

 

Użyteczny opis pracy zawiera zarówno elementy odnoszące się do samej pracy, jak i do pracownika. Opis powinien zawierać informacje odnoszące się do treści pracy, jak i kontekstu pracy, tj. szeroko pojętych warunków pracy.

 

Korzyści dla pracodawcy

Pracodawca może dzięki opisom kontrolować realizację celów. Jest w stanie określić obszary kolidujących kompetencji i eliminować powtarzające się zadania. Zmniejsza ryzyko wystąpienia konfliktów wewnątrz organizacji. Opisy stanowisk są podstawą  systemu wynagrodzenia, a w szczególności wartościowania pracy.

 

Korzyści dla pracownika

Dzięki opisowi stanowiska pracownik ma szansę dokładnie zapoznać się ze swoim miejscem i rolą w organizacji. Znając miejsce stanowiska w hierarchii może także zaplanować własną karierę w organizacji. Istnienie możliwości takiej kariery wpływa pozytywnie na lojalność pracownika wobec pracodawcy. Pracownik może także zaplanować ścieżkę swego dalszego rozwoju. Tym bardziej, że opis stanowiska pracy ułatwia mu zrozumieć kryteria oceny. Elementy te sprzyjają  samomotywowaniu.

 

Etapy tworzenia opisu stanowisk pracy:

1. Analizy i diagnoza celów firmy;
2. Analiza obecnie funkcjonujących opisów stanowisk pracy;

3. Analiza poszczególnych stanowisk pracy;
4. Uzupełnienie, modyfikacja lub stworzenie nowych opisów pod kątem spełniania funkcji motywacyjnych;
5. Szkolenie wdrożeniowe;
6. Formalne przygotowanie opisów.

W celu przedstawienia w pełni naszej usługi analizy i opisu stanowisk pracy oraz wszystkich płynących z niej korzyści prosimy o kontakt a nasi konsultanci chętnie udzielą odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania.