Assessment Center

Metoda Assessment Centre 

Jest jedną z najbardziej obiektywnych i trafnych metod oceny predyspozycji zawodowych! Umożliwia nie tylko weryfikację wiedzy teoretycznej, pozwala także na postawienie Kandydatów w różnych sytuacjach – zadaniach symulujących rzeczywiste wyzwania stanowiska. Sposób realizacji zadań obserwują specjalnie dobrani i przeszkoleni asesorzy – osoby z odpowiednim doświadczeniem biznesowymi przygotowaniem psychologicznym oraz pracownicy zleceniodawcy.

Korzyści dla pracodawcy:

 • najwyższa trafność oceny a co za tym idzie decyzji rekrutacyjnych
 • dostosowanie metody oceny kandydatów do potrzeb Klienta i danej organizacji
 • zdefiniowanie mocnych stron oraz potrzeb rozwojowych pracowników
 • określenie potencjału oraz obszarów wymagających rozwoju na poziomie badanej grupy
 • zdobycie kwalifikacji i doświadczenia przez pracowników działu HR co umożliwi tworzenie przez nich profili kompetencyjnych w przyszłości

Etapy procedury:

 • analiza  potrzeb i celów
 • określenie zakresu badań
 • program warsztatu – zbiór narzędzi
 • badanie – sesja Assessment/Development Center
 • opracowanie raportu kompetencyjnego dla każdego kandydata uczestniczącego w Assessment Center

Przygotowanie procesu rekrutacji:

 • projektowanie procesu rekrutacji
 • identyfikacja potrzeb i oczekiwań Klienta
 • uszczegółowienie profilu poszukiwanego kandydata
 • zdefiniowanie danego stanowiska pracy
 • określenie kryteriów selekcji
 • przygotowanie profilu kompetencyjnego i psychologicznego idealnych kandydatów
 • rzetelna konstrukcja ogłoszenia
 • wybór kandydatów pod kątem profilu zleceniodawcy na podstawie napływających aplikacji

Selekcja wstępna:

 • weryfikacja dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)
 • przeprowadzenie wstępnych rozmów telefonicznych z kandydatami
 • badanie testem kompetencyjnym
 • zaproszenie 4 – 5 kandydatów na sesję Assessement CenteR

Akceptacja wybranych aplikacji przez Klienta.

Selekcja właściwa: Assessement center

Wyślij emaila na adres: [email protected]