Coaching

Coaching polega na obserwacji osoby szkolonej w trakcie wykonywanej pracy, samoocenie, informacji zwrotnej i planowaniu nowych strategii postępowania. Jego istotnym elementem jest partnerska relacja i wzajemne zaufanie między osobistym trenerem (z ang. tzw.coach), a jego uczniem/klientem//pracownikiem. Zasadniczym zadaniem coachingu jest wsparcie osoby objętej coachingiem w osiągnięciu przez nią uzgodnionych celów.

Coaching przez wielu jest obecnie spostrzegany jako najskuteczniejsza metoda zmiany i rozwoju osobistego.

 

Korzyści dla organizacji:

– usprawnienie pracy zespołowej, zapobieganie spadkowi produktywności

– skuteczny sposób wydobycia z pracowników najlepszych cech

– podniesienie poziomu kultury organizacyjnej i morale pracowników.

– podniesienie kwalifikacji kluczowych pracowników

– zmniejszenie kosztów na dodatkowe kursy i szkolenia – indywidualne ukierunkowanie coachingu daje szybsze i bardziej wymierne efekty niż szkolenie grupowe.

– firmy sięgające po coaching mają bardziej zadowolonych i zaangażowanych pracowników, tworzą bardziej efektywną kulturę organizacyjną i budują trwałą przewagę konkurencyjną.
– poprawa wizerunku i autorytetu,

– bardziej efektywna komunikacja,

– większa pewność siebie w swojej roli i zaufanie do swoich możliwości.

Coaching jest wyrazem zdolności firmy do podnoszenia poziomu kwalifikacji pracowników i jej zaangażowania w rozwój pracowników.

 

Korzyści dla osób wynikające z indywidualnych sesji coachingowych:

– możliwość sprecyzowania swoich celów

– rozwinięcie umiejętności podejmowania trafnych decyzji

– umiejętność planowania swoich działań

– wzmocnienie swojego zaangażowania oraz motywacji

– poznanie swoich ograniczających przekonań oraz ich przezwyciężenie

– odkrycie swoich wartości

– poznanie narzędzi i technik wspierających skuteczne osiąganie celów.

 

ETAPY WSPÓŁPRACY:

1. Analiza działalności oraz celów organizacji/osoby;

2. Analiza kultury organizacyjnej;

3. Określenie obszarów w których organizacja lub osoba indywidualna potrzebuje zmiany i postępu;

4. Określenie motywacji oraz zaangażowania w proces zmian.

5. Określenie celów oraz ram czasowych, częstotliwości spotkań

6. Praca z klientem

7. Ewaluacja

 

W biznesie coaching wzmacnia zaangażowanie pracowników oraz wspiera ich rozwój, a poprzez to przyczynia się do wzrostu efektywności i konkurencyjności firmy.

 

 

W celu przedstawienia w pełni naszej usługi dotyczącej coachingu oraz wszystkich płynących z niej korzyści prosimy o kontakt a nasi konsultanci chętnie udzielą odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania.