Rekrutacja

Jak wygląda współpraca?

  • Ustalenie zakresu działań

Wraz z Klientem ustalam zakres kompetencji i umiejętności poszukiwanego pracownika.

  • Przygotowanie profilu kompetencyjnego idealnego kandydata 

Na podstawie opisu stanowiska pracy tworzę profil wymagań stawianych wobec kandydata. Wyznaczam wzór kompetencji, cech, które są pożądane w kontekście danego stanowiska.

  • Przygotowanie i aktywacja ogłoszeń

Przygotowuję  ogłoszenia rekrutacyjne wg. wytycznych Klienta, a następnie zajmuję się publikacją na portalach internetowych ogólnopolskich, jak i lokalnych.

  • Monitoring i selekcja CV 

Weryfikuję aplikacje kandydatów, które najbardziej pasują do profilu poszukiwanego pracownika. W rezultacie na jej podstawie wyłaniam od 7 – 10 kandydatów.

  • Rekrutacja

Rekrutację przeprowadzam na podstawie indywidualnych rozmów z kandydatami opierających się na wywiadach pogłębionych oraz kompetencyjnych.

  • Rozmowa kwalifikacyjna u Klienta

Na życzenie Klienta  biorę  udział w rozmowie kwalifikacyjnej, stosując takie narzędzia jak: wywiad standaryzowany, obserwacja, test kompetencyjny, test psychologiczny, zadania symulacyjne  przygotowane na bazie informacji dostarczonych przez Klienta.

  • Przekazanie raportów 

Dlaczego warto podjąć ze mną współpracę?

Każdy kto choć raz poszukiwał pracownika doskonale wie, że to  bardzo czasochłonny proces: przygotowanie i zamieszczenie ogłoszenia, przygotowanie profilu kompetencyjnego, weryfikacja setek aplikacji,  godziny rozmów z kandydatami itd. Dzięki współpracy ze mną oszczędzasz czas i zatrudnisz odpowiednią osobę.

Wyślij emaila na adres: [email protected]