Wartościowanie stanowisk pracy

Wartościowanie stanowisk pracy jest niezbędnym etapem procesu budowania systemu wynagradzania i stanowi punkt wyjścia do określenia spójnych płac zasadniczych oraz całego systemu wynagrodzeń.

 

Wartościowanie stanowisk – korzyści

 

• Przegląd organizacji pracy w przedsiębiorstwie,

• Lepsze wzajemne poznanie treści pracy na stanowiskach

• Uporządkowanie, lub sporządzenie opisów stanowisk pracy,

• Uporządkowanie hierarchii stanowisk

• Lepsze zrozumienie przez pracowników umiejscowienia własnego stanowiska w hierarchii innych stanowisk

 

Etapy wartościowania stanowisk pracy:

  1. przygotowanie procesu wartościowania (analiza dokumentacji przedsiębiorstwa, aktualizacja opisów stanowisk, wyznaczenie stanowisk kluczowych),
  2. Wybór lub zaprojektowanie metody wartościowania stanowisk pracy:
  3. Opracowanie narzędzia (kwestionariusz wartościowania)
  4. Przeprowadzenie szkolenia instruktażowego dla kadry i zespołu ds. wartościowania
  5. Przeprowadzenie wartościowania stanowisk pracy
  6. Weryfikacja uzyskanych rezultatów
  7. opracowanie tabeli i siatki płac zasadniczych (porównanie praktyk płacowych firmy z rynkiem, przyporządkowanie przedziałów płacowych do kategorii zaszeregowania, określenie stopnia przenikania się przedziałów),
  8. Klasyfikacja stanowisk do odpowiednich kategorii zaszeregowania
  9. Zaprojektowanie systemu wynagradzania oraz premiowania pracowników
  10. przygotowanie raportu końcowego zawierającego symulację kosztów proponowanych zmian w stawkach płac

 

W celu przedstawienia w pełni naszej usługi wartościowania stanowisk pracy oraz wszystkich płynących z niej korzyści prosimy o kontakt a nasi konsultanci chętnie udzielą odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania.