Weryfikacja pracowników

Background Screening

Dlaczego warto weryfikować pracowników?

Większość kandydatów może dobrze wyglądać na papierze a na podstawie samej tylko rozmowy kwalifikacyjnej trudno jest ocenić czy prezentowane informacje pokrywają się z rzeczywistością. Jak wynika z badań 2/3 kandydatów kłamie lub „ubarwia” swoje życiorysy. Działania takie stwarzają zagrożenie dla pracodawców. Sprawdzanie danych zawartych w życiorysach staje się więc nieuniknione.

Weryfikacja pracowników to usługa polegająca na sprawdzeniu danych zawartych w CV kandydatów do pracy. Pozwala ona w znacznym stopniu ograniczyć ryzyko zatrudnienia osób nie posiadających kompetencji w danym obszarze, lub chwalących się doświadczeniem, którego w rzeczywistości nie posiadają.
Kontakt z byłymi pracodawcami skutkuje nie tylko potwierdzeniem zajmowanych stanowisk, długości zatrudnienia oraz powodu odejścia, ale często jest źródłem wielu cennych informacji o kandydacie.

Korzyści dla pracodawców:

[sws_ul_ui indent=”0″ ui_theme=”start”]
[sws_ul_ui_item item_indent=”10″ icon=”ui-icon-circle-check”]zmniejszenie ryzyka związanego z dużymi kosztami finansowymi zatrudnienia nieodpowiedniego pracownika[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”10″ icon=”ui-icon-circle-check”]poznanie historii zatrudnienia kandydata i jego wiarygodności[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”10″ icon=”ui-icon-circle-check”]minimalizacja ryzyka związanego z wyciekiem poufnych informacji[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”10″ icon=”ui-icon-circle-check”]pozytywny wizerunek firmy dbającej o bezpieczeństwo i korzystającej z nowoczesnych rozwiązań[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”10″ icon=”ui-icon-circle-check”]zmniejszenie rotacji pracowników oraz kosztów rekrutacji dzięki zatrudnianiu wykwalifikowanych, sprawdzonych kandydatów.[/sws_ul_ui_item][/sws_ul_ui]

Wskazania wykorzystania

[sws_ul_ui indent=”0″ ui_theme=”start”][sws_ul_ui_item item_indent=”10″ icon=”ui-icon-circle-check”]referencje zawodowe są najczęściej wykorzystywane przy rekrutacji na stanowiska biurowe, asystenckie, specjalistyczne[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”10″ icon=”ui-icon-circle-check”]referencje kompetencyjne są szczególnie polecane dla przedsiębiorstw, których systemy ocen pracowników bazują na modelu kompetencyjnym, ponieważ           dają one możliwość ujednolicenia oceny wszystkich aplikantów pod kątem kompetencji kluczowych dla danej organizacji[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”10″ icon=”ui-icon-circle-check”]stanowiska kluczowe w organizacji, w tym stanowiska kierownicze, członkowie zarządów i rad nadzorczych, a także stanowiska z dostępem do środków           finansowych przedsiębiorstwa[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”10″ icon=”ui-icon-circle-check”]na stanowiska w których posiadanie specjalistycznego wykształcenia jest niezbędne do wykonywania pracy[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”10″ icon=”ui-icon-circle-check”]stanowiska na których niezbędne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji lub przebycie specjalistycznych szkoleń[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”10″ icon=”ui-icon-circle-check”]dla absolwentów uczelni wyższych, w tym na staże i praktyki (graduate positions)[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”10″ icon=”ui-icon-circle-check”]potwierdzenie kwalifikacji językowych[/sws_ul_ui_item]
[/sws_ul_ui]

 

Oferowane Usługi

WERYFIKACJA ZATRUDNIENIAWeryfikacja CV
Weryfikacja historii zatrudnienia, a tym samym doświadczenia zawodowego przedstawionego w dokumentach aplikacyjnych. Istotnym aspektem analizy przeszłości zawodowej kandydata jest możliwość zidentyfikowania negatywnych informacji.

Podstawowe informacje uwzględniane w referencjach otrzymywanych od pracodawców obejmują:
– potwierdzenie dat zatrudnienia
– potwierdzenie stanowiska
– zakres obowiązków
– potwierdzenie powodu odejścia

WERYFIKACJA EDUKACJI
Ma na celu potwierdzenie danych dotyczących uzyskanych dyplomów bezpośrednio z uczelniami wyższymi. Kontakt bezpośredni zapewnia znacznie większy stopień bezpieczeństwa od standardowo pozyskiwanych przez pracodawców kopii dyplomów.

Otrzymywane referencje obejmują potwierdzenia:
– dat uczęszczania
– kierunku studiów
– posiadanych kwalifikacji
– ocen

WERYFIKACJA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, SZKOLEŃ ORAZ CZŁONKOSTW
W przypadku rekrutacji prowadzonych na stanowiska specjalistyczne, istotne staje się potwierdzenie kwalifikacji zawodowych zdobytych w drodze egzaminu, ukończonego szkolenia lub potwierdzenie członkostwa kandydata w organizacjach zawodowych. Weryfikacja z instytucją certyfikującą daje pracodawcy pewność zatrudnienia osoby z odpowiednimi umiejętnościami.

Otrzymane referencje obejmują potwierdzenie:
– uzyskanych kwalifikacji / statusu członka/numeru członkostwa

POZYSKIWANIE REFERENCJI ZAWODOWYCH
Referencje zawodowe stanowią uzupełnienie informacji o kandydatach, zawierają opinię poprzednich pracodawców (przełożonych) na temat standardów pracy, umiejętności, mocnych i słabych stron.

WERYFIKACJA LIST SANKCYJNYCH I TERRORYSTYCZNYCH
Weryfikacja list sankcyjnych pozwala na identyfikację osób podwyższonego ryzyka w tym: osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (Politically Exposed Persons)
Sprawdzamy czy kandydaci nie znajdują się na listach osób sankcjonowanych, osób związanych z praniem brudnych pieniędzy, terrorystów, osób powiązanych z aktywnościami defraudacyjnymi czy malwersacjami.

WERYFIKACJA POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH
Informacja o powiązaniach kapitałowych i osobowych – sprawdzenie kandydata pod kątem powiązań z innymi przedsiębiorstwami, które mogłoby grozić wyciekiem poufnych informacji w przypadku zatrudnienia. Sprawdzane są zarówno powiązania kapitałowe, czyli fakt posiadania udziałów w firmie, jak i powiązania osobowe, czyli fakt pełnienia kluczowych funkcji w firmie (np: członek rady nadzorczej, członek zarządu, prokurent).

WERYFIKACJA ZASOBÓW INTERNETOWYCH
Przy użyciu specjalnie dobranych fraz i słów kluczowych oraz specjalistycznych wyszukiwarek sprawdzamy dostępne w internecie informacje o kandydatach w poszukiwaniu negatywnych informacji dostępnych w opublikowanych w sieci artykułach. Wyszukiwanie jest ukierunkowane na znalezienie artykułów dotyczących przestępstw, w tym przestępstw finansowych. Dodatkowym aspektem tej weryfikacji jest możliwość znalezienia informacji dotyczących przeszłości zawodowej kandydatów, tym samym sprawdzenia spójności z informacjami przedstawionymi w CV.

Wszystkie wyżej wymienione usługi są również oferowane w zakresie informacji pochodzących z innych krajów (usługa w języku angielskim).

Usługi polegające na weryfikacji danych kandydatów są zgodne z prawem i obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych. Kandydat każdorazowo wyraża zgodę na sprawdzenie danych osobowych przez firmę podpisując specjalne oświadczenie.