Wsparcie selekcji kandydatów

Korzyści dla pracodawcy

[sws_ul_ui indent=”0″ ui_theme=”start”]
[sws_ul_ui_item item_indent=”10″ icon=”ui-icon-circle-check”]Duża oszczędność czasu w trakcie procesu rekrutacji[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”10″ icon=”ui-icon-circle-check”]Profesjonalny opis wymagań potrzebnych na stanowisku pracy[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”10″ icon=”ui-icon-circle-check”]Stworzenie profesjonalnych narzędzi do badania kompetencji kandydatów[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”10″ icon=”ui-icon-circle-check”]Możliwość szkolenia osób zajmujących się zasobami ludzkimi w firmie[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”10″ icon=”ui-icon-circle-check”]Wybór najlepszych kandydatów a co za tym idzie stworzenie mocnego zespołu pracowniczego[/sws_ul_ui_item]
[/sws_ul_ui]

Profile kompetencyjne i psychologiczne

Profil kompetencyjny odpowiada na pytanie jakie kompetencje są najistotniejsze z punktu widzenia efektywnego wykonywania pracy na danym stanowisku oraz jaki poziom biegłości jest wymagany.
Dzięki zastosowaniu profili w bardzo szybki i obiektywny sposób są Państwo w stanie porównać między sobą kandydatów do pracy.

Wsparcie selekcji kandydatów

[sws_ul_ui indent=”0″ ui_theme=”ui-smoothness”]Profil kompetencyjny jest źródłem informacji
wykorzystywanym przy:

[sws_ul_ui_item item_indent=”30″ icon=”ui-icon-pin-s”]tworzeniu opisów stanowisk pracy[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”30″ icon=”ui-icon-pin-s”]rekrutacji i selekcji pracowników[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”30″ icon=”ui-icon-pin-s”]ocenie pracowników i badaniu potrzeb szkoleniowych[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”30″ icon=”ui-icon-pin-s”]ocenie wyników Assessment Center i Development Center[/sws_ul_ui_item]
[sws_ul_ui_item item_indent=”30″ icon=”ui-icon-pin-s”]tworzeniu bilansów kompetencji[/sws_ul_ui_item]
[/sws_ul_ui]

Na życzenie Klienta przeprowadzamy preselekcję napływających aplikacji
Tworzymy profesjonalny opis stanowiska na które prowadzona jest rekrutacja, następnie sprawdzamy wszystkie napływające aplikacje pod kątem zgodności z profilem kompetencyjnym i wybieramy kandydatów którzy zostają zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
Możemy również przeprowadzić wstępne rozmowy telefoniczne z kandydatami sprawdzając ich motywację do zmiany pracy.
Klient otrzymuje od nas raport na temat napływających aplikacji.

Wsparcie podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
Pomagamy naszym Klientom zorganizować i przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami. Umawiamy kandydatów, tworzymy scenariusz rozmów: wywiad standaryzowany, testy kompetencyjne i psychologiczne dostosowane do potrzeb Klienta oraz w razie potrzeby zadania i symulacje dla kandydatów. Nasz konsultant uczestniczy w rozmowach razem z Klientem wspomagając cały proces, zadając odpowiednio skonstruowane pytania i prowadząc obserwację.

Stworzenie raportu kompetencyjnego i psychologicznego dotyczącego najlepszych kandydatów
Po zakończonej rozmowie kwalifikacyjnej nasi specjaliści tworzą profesjonalny raport kompetencyjny i psychologiczny dotyczący najlepszych kandydatów. Dzięki niemu Klient w wygodny i obiektywny sposób może porównać ze sobą najlepsze osoby i dokonać wyboru lub zaprosić je na kolejny etap rozmów.

 

W celu przedstawienia w pełni naszej usługi dotyczącej tworzenia profili kompetencyjnych oraz wszystkich płynących z niej korzyści prosimy o kontakt a nasi konsultanci chętnie udzielą odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania.